Østergade 22

5600 Faaborg

 

Udlejer har planlagt ombygning og nyindretning af ejendommens stueetage. Der bliver mulighed for to
forskellige modeller for leje af stueetagen.
Mulighed 1:
For lejeren med behov for mere plads, er der mulighed for at indrette lejemålet med et samlet areal på ca.
145 m2. Udover de samme ovennævnte muligheder, har lejer mulighed for at supplere med yderligere
arealer i ejendommens bag bygning, f.eks. til kontorer, klinik eller lager.
Se skitse i nærværende lejeopstilling for mulighederne.
Mulighed 2:
Der indrettes et erhvervslejemål til butik, kontor eller frisør salon på ca. 81 m2 med indretning jf. skitse i
nærværende opstilling . Den overvejende del af den nuværende opgang integreres i lejemålet, og selve
butiksarealet kan indrettes i størrelse fra 42 til 67 m2 afhængigt af lejers behov og anvendelse. Endvidere
indrettes lejemålet med depot rum og toilet.

Udlejer har planlagt ombygning og nyindretning af ejendommens stueetage. Der bliver mulighed for toforskellige modeller for leje af stueetagen.

Mulighed 1:

For lejeren med behov for mere plads, er der mulighed for at indrette lejemålet med et samlet areal på ca. 145 m2. Udover de samme ovennævnte muligheder, har lejer mulighed for at supplere med yderligere arealer i ejendommens bag bygning, f.eks. til kontorer, klinik eller lager.

Mulighed 2:

Der indrettes et erhvervslejemål til butik, kontor eller frisør salon på ca. 81 m2 med indretning jf. skitse i nærværende opstilling . Den overvejende del af den nuværende opgang integreres i lejemålet, og selve butiksarealet kan indrettes i størrelse fra 42 til 67 m2 afhængigt af lejers behov og anvendelse. Endvidere indrettes lejemålet med depot rum og toilet.

 

Lejemål:
Adresse Type ID
Østergade 22 st. Erhvervslokaler 1044-21
Østergade 22 1. og 2. sal Erhvervslokaler 1044-21
Østergade 22 st Erhvervslokaler 1044-21